Hornungia procumbens

Primary tabs

Hornungia procumbens

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Hornungia_procumbens_C2.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 3indigenousA
Division 4indigenousB,C
Division 5indigenousC
A. R. Hand, Supplementary notes to the flora of Cyprus III. in Willdenowia 33. 2003, B. G. Hadjikyriakou, Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 5. in Dasoponos 26. 2006, C. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977

Altitudinal range

0[]mD
D. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977