Sisymbrium irio

Primary tabs

Sisymbrium irio

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Sisymbrium_irio_C1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 3indigenousA,B
Division 4indigenousC
Division 6indigenousB,C
Division 7indigenousC
A. G. Alziar, Compte rendu du 4ème Iter Mediterraneum in Bocconea 11. 2000, B. G. Hadjikyriakou, Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 7 in Dasoponos 30. 2007, C. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977

Altitudinal range

0175mD
D. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977