Herniaria hirsuta

Primary tabs

Herniaria hirsuta

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Herniaria_hirsuta_A1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

not endemic

Distribution

Map
Division 2indigenousA,B
Division 4indigenousB
Division 7indigenousB
Division 8questionableB
A. G. Hadjikyriakou, Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 8. in Dasoponos 31. 2007, B. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977

Altitudinal range

751725mC
C. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977