Saponaria cypria

Primary tabs

Saponaria cypria

http://media.bgbm.org/erez/erez?src=EditWP6/zypern/photos/Saponaria_cypria_A1.jpg

Status

Indigenous (IN)

Endemism

endemic

Distribution

Map
Division 2indigenousA,B
A. G. Hadjikyriakou, Symvoli sti meleti tis chloridas tis Kyprou 9 in Dasoponos 34. 2008, B. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977

Altitudinal range

13751950mC
C. R. D. Meikle, Flora of Cyprus 1. 1977